Ohrid
Location
Makedonija
Country
3 days
Period
08.03.2019. – 10.03.2019.
Departure / Arrival

1.dan: Polazak oko ponoći. Putovanje sa usputnim pauzama prema potrebi grupe. Dolazak u Ohrid u jutarnjim časovima. Razgledanje  grada koji je poznat kao Jerusalim na Balkanu: Arheološki muzej, crkva Sv. Sofija iz XI veka (najveći očuvani fresko-ansambl u Evropskom slikarstvu tog vremena), crkva Sv. Bogorodica Perivlepte (Sv. Kliment),  izgrađena 1295.god. na vrhu starog grada, Rimski teatar, antičko pozorište… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

2. dan: Doručak. Izlet do manastira Sveti Naum iz X veka u pratnji lokalnog vodiča, koji se nalazi na oko 30 km od Ohrida, u najslikovitijem delu Ohridskog jezera. Povratak u hotel. Fakultativno, obilazak Samuilove tvrđave. Večera. Noćenje.

3. dan: Doručak. Slobodno prepodne. Napuštanje hotela i odlazak do Stuge. Slobodno vreme za individualno razgledanje. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima.

4.dan: Dolazak u Srbiju oko ponoći. (kraj usluge)

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz udobnim turističkim autobusima (klima, audio i video oprema),
 • smeštaj u hotelu “Čingo” u centru Ohrida na bazi 2 polupansiona;
 • usluge lokalnog vodiča za Ohrid I Sv. Naum;
 • obilazak Ohrida I manastira Sv. Naum;
 • organizaciju putovanja i asistenciju predstavnika agencije;

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje, (420 dinara)
 • fakultativne obilaske (ulaznicu za  Samuilovu tvrđavu)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije . . .  Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvđjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

 

POPUSTI:

 • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

 

Additional information

GroupTour requires 40 passengers