Verona – Firenca – Venecija (13.04.2020. – 17.04.2020.)

Fakultativni odlazak do Pize. obilazak znamenitosti na jedinstvenom “Polju čuda”: Krstionica koju je Dante nazvao “Moj prelepi Sv.Jovan”, katedrala podignuta u sjajnom fiorentinskom stilu i Krivi toranj, jedan od najvoljenijih simbola Italije. Nastavak putovanja do Firence. Po dolasku obilazak grada:
Verona – Firenca – Venecija
Italija

Rim (10.04-16.04.2020.)

Obilazak Rima u prepodnevnim casovima: Termini, crkva Sv. Petra u lancima (statua Mikelanđelovog Mojsija), forum Romanum sa Koloseumom, Trg Venecija sa Trajanovim forumom, Palata Venecija, Fontana Di Trevi, Španski trg... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U
Rim
Italija